Tornion Voima Oy – el, fjärrvärme och processånga

 

Tornion Voima Oy är en betydande energiproducent i Torneåområdet. Bolaget använder frästorv, biobränslen och kolgas som bränslen.

Tornion Voima äger ett CHP-kraftverk och fem reserveffektpannor på Outokumpu Tornio Works fabriksområde på Röyttä i Torneå samt värmepannanläggningar i stadsdelen Pirkkiö och vid Outokumpu Chromes gruva i Kemi.

CHP-kraftverket producerar energieffektiv kraftvärmeproducerad el samt värmeenergi för Outokumpu Tornio Works stålfabrik och för fjärrvärmenätet i Torneåområdet.

Reserveffektpannorna drivs med tung eldningsolja och kolgas. De producerar vid behov tillskottsenergi för Outokumpu Tornio Works stålfabrik och reserveffektvärme för fjärrvärmenätet i Torneåområdet.

Värmepannorna producerar värmeenergi för fjärrvärmenäten i Torneåområdet och gruvan i Kemi.

Tornion Voima ägs av EPV Energi Ab.