Tornion Voima Oy är en betydande energiproducent i Torneåområdet. Bolaget använder frästorv, biobränslen och kolgas som bränslen.

Tornion Voima äger ett CHP-kraftverk och fem reserveffektpannor på Outokumpu Tornio Works fabriksområde på Röyttä i Torneå samt värmepannanläggningar i stadsdelen Pirkkiö och vid Outokumpu Chromes gruva i Kemi.

CHP-kraftverket producerar energieffektiv kraftvärmeproducerad el samt värmeenergi för Outokumpu Tornio Works stålfabrik och för fjärrvärmenätet i Torneåområdet.