Ympäristö

Tornion Voiman voimalaitoksella on lainvoimainen ympäristölupa, jossa määritellään raja-arvot LCP-asetuksen mukaisille polttoaineille. Lisäksi voimalaitos voi polttaa kierrätyspolttoaineita rinnakkaispolttoluparajojen puitteissa.

Tornion Voiman voimalaitoksen päästöt alittavat luparajat, ja lämpökattilalaitosten päästöt ovat lupaehtojen mukaiset.

Päästöjen raja-arvot:

  • rikkidioksidi: 200 mg/m3n
  • hiukkaset: 21 mg/m3n
  • typenoksidi: 230 mg/m3n

Voimalaitoksen kokonaispäästöt vuonna 2019:

  • rikkidioksidi: n. 155 tonnia
  • hiukkaspäästöt: n. 11 tonnia
  • typenoksidit: n. 164 tonnia

Tuhkan hyötykäyttö

Tornion Voima tuottaa energiaa turvetta ja biopolttoaineita polttamalla. Polttoprosessissa syntyy lento- ja pohjatuhkaa, joille etsimme aktiivisesti hyötykäyttökohteita.
Tornion Voima on saanut hyötykäytettyä kaiken syntyneen pohja- ja lentotuhkan. Sitä on hyödynnetty monipuolisesti muun muassa erilaisiin maanrakennuskohteisiin ja Kemin kaivoksen kaivostäyttöön sementin sidosaineena.
Tornion Voimalla on myös mahdollisuus pohja- ja lentotuhkan välivarastointiin omalle biopolttoainekentän välivarastointialueelle.


Turvallisuus

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Kemi-Tornio seudun asukkaille (linkki)

 

Turvallisuus- ja ympäristökoulutus

Tornion Voima Oy:lle on tärkeää, että työntekijämme, palveluntoimittajamme ja yhteistyökumppanimme saavat tehdä töitä turvallisessa työympäristössä. Kaikki perehdytetään alueen vaaroihin ja toimintatapoihin. Työturvallisuusmateriaali on opiskeltavissa etukäteen ennen alueelle tuloa. Turvallisuuskoulutus pitää myös sisällään tentin, joka suoritetaan ennen töiden aloittamista.

Turvallisuus- ja ymparistökoulutus 2021 (linkki)

Kulkulupa

Kulkuluvat hoidetaan Tornion Voiman yhteyshenkilön kautta.