Puhtaampaa kaukolämpöä Tornion ja Haaparannan asukkaille

Tornion kaupungin, Haaparannan sekä Outokummun käyttämän kaukolämmön ja höyryn päästöt vähenevät tänä vuonna, koska alueella lämpöä tuottava Tornion Voima on luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä.

– Me luovuimme raskaasta polttoöljystä ensisijaisesti ympäristösyistä. Maakaasu on huomattavasti puhtaampaa kuin raskas polttoöljy. Päätöstä helpotti osaltaan myös se, että alueelle tehtyjen investointien johdosta raskas polttoöljy on kokonaiskustannuksiltaan maakaasua kalliimpi polttoaine. Puhumme siis ihan yleisestä hyvästäkin, sanoo Tornion Voiman toimitusjohtaja Aki Hakulinen.

Tornion Voiman maakaasupolttimien asennus varatehokattiloille saatiin päätökseen vuoden 2018 loppupuolella. Kaikkia varatehokattiloita pystytään käyttämään nyt maakaasulla ja häkäkaasulla, jolloin vältetään polttoöljyn käyttö ja siitä syntyvät päästöt. Uusien polttimien ansiosta varatehokattiloiden rikki-, hiukkaspäästöt poistuvat lähes kokonaan sekä typpipäästöt vähenevät ratkaisevasti.

Maakaasua käytetään pääosin yhtiön varatehokattiloissa, joita käytetään varavoimana ja korkean kulutuksen aikana. Varatehokattiloiden osuus yhtiön lämmöntuotannosta on noin kymmenen prosenttia. Eniten Tornion Voima käyttää lämmöntuotannossaan puupohjaista biomassaa, turvetta ja Outokummun terästehtaalla syntyvää häkäkaasua. Yhtiö valitsi maakaasun, koska sitä on tarjolla Tornion LNG-terminaalissa.

Vastaava muutos tehdään myös Kemin kaivoksella

Päästöjen vähennykselle on tulossa myös jatkoa.

– Uusimme Kemin kaivoksella kahden öljykäyttöisen kattilan polttoaineeksi maakaasun. Eli sinne rakennetaan nesteytetyn maakaasun säiliö- sekä höyrystinasemat ja vaihdetaan polttimet maakaasupolttimiksi vielä tämän vuoden aikana, Hakulinen sanoo.

Lisätietoja: Tornion Voima Oy:n toimitusjohtaja, Aki Hakulinen p. 050 386 2602