Tornion Voima rakentaa sähkökattilaa Tornion Röyttään

Tornion Voima Oy teki investointipäätöksen uudesta sähkökattilasta vuonna 2022. Sähkökattilalla tuotetaan Outokummun terästehtaalle prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Kattilan teho on 40 MW.  Uusi sähkökattila tukee erinomaisesti Tornion Voiman emoyhtiön EPV Energian Uuden sähkön vallankumous -strategiaa ja lupausta päästöttömästä sekä joustavasta energiantuotannosta- ja kulutuksesta. Sähkökattilaa käyttäessä vähennämme polttamalla tuotetun energian määrää ja alueen ilmapäästöjä. Kattila otetaan käyttöön helmikuussa 2024.

Sähkökattilan toimintaa voisi kuvailla yksinkertaisimmillaan sen olevan suurikokoinen vedenkeitin.

– Sähköllä tehdään lämpöä. Käytännössä kattilan primääripiirin vettä pumppaamalla elektrodivastuksien vesisäilöön, ja näin säädellään kattilan tehoa. Sähkökattilasta saatava höyry johdetaan tehtaan höyryverkkoon tai lämmönvaihtimen välityksellä kaukolämpöverkkoon. Kattila omaa itsenäisen automatiikan, joka on yhdistetty voimalaitosalueen pääautomaatiojärjestelmään yhdeksi lämmöntuotantoyksiköksi. Tämä mahdollistaa jouhevan höyryn- ja kaukolämmön lämmöntoimituksen yhdessä Tornion voimalaitoksen kanssa, kertoo Tornion Voiman kehityspäällikkö Niko Rautio.

– Sähkökattila sijoitetaan Outokummun tehdasalueelle omaan uudisrakennukseen, jonne kattila sekä tarvittavat järjestelmät pystytään rakentamaan helposti ja liitynnät muuhun lämmön- ja höyryn jakeluverkostoon on järkevää tehdä. Sähkökattilaprojektin kustannustaso olisikin moninkertainen ilman olemassa olevaa jakeluverkostoa, Rautio painottaa.

Sähkökattilaa käyttäessä ei synny ilmapäästöjä kuten polttavalla teknologialla. Hanke on täten myös linjassa Suomen ja EU:n ilmastotavoitteiden kanssa. Sähkökattila on myös mukana Kohti fossiilivapaata Suomea –paletissa yhtenä nostettuna ratkaisuna matkalla päästöttömyyteen.

EPV Energian sähkökattilakapasiteetti nousee jo 240 MW:ttiin

EPV Energialla on jo neljä sähkökattilaa käytössä ennestään, kolme Vaasassa ja yksi Seinäjoella. Vaasassa ja Seinäjoella sähkökattilat ovat osana lämmöntuotantojärjestelmää. Yhteensä kattiloiden teho on 200 megawattia ja kun Tornion sähkökattila on otettu käyttöön, EPV:n portfoliossa on jo viisi sähkökattilaa, mikä nostaa kokonaistehon 240 megawattiin. Sähkökattila on tärkeä komponentti tulevaisuuden puhtaassa lämmöntuotantojärjestelmässä ja oleellinen osa EPV:n säätöön kykenevää kapasiteettia.

Sähkökattila tukee mitä vahvimmissa määrin EPV:n riskienhallintaa ja toimintavarmuutta. Sähkökattila tukee myös uusiutuvan energian lisääntyessä sähköjärjestelmän säätömahdollisuuksia. Päästöjä vähennettäessä tuotantokapasiteetin rakenne muuttuu merkittävästi ja samalla se yksipuolistuu ja säätökykyisen tuotantokapasiteetin määrä vähenee. Nämä muutokset asettavat sähköjärjestelmälle uusia vaatimuksia. Sähköjärjestelmä tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan yhä enemmän säätökykyä ja energiavarastoja. Sähkökattilan käytöllä voimme osaltamme hyödyntää sähkön alhaisia hintoja tilanteissa, joissa sähköjärjestelmässä on paljon uusiutuvaa energiaa.

Lisätietoja: Niko Rautio, Kehityspäällikkö, 0405597545,  Aki Hakulinen, Toimitusjohtaja 050 3862602