Tornion Voima parantaa energiatehokkuuttaan investoimalla lämpöpumpputeknologiaan

Tornion Voima Oy on investoinut lämpöpumpputeknologiaan parantaakseen CHP-voimalaitoksensa energiatehokkuutta.

”Hankkeessa lämpöä otetaan talteen suljetusta jäähdytysvedestä ja siirretään lämpöpumppujen sekä vaihtimien avulla palamisilman lämmittämiseen. Aikaisemmin suljetun jäähdytysveden energiasisältö siirrettiin mereen ja palamisilman lämmittämiseen käytettiin kaukolämpöä sekä höyryä, joita nyt korvataan tuolla suljetun jäähdytysveden sisältämällä energialla,” tarkentaa Tornion Voima Oy:n toimitusjohtaja Aki Hakulinen.

Investoinnin takaisinmaksuaika on noin 3-4 vuotta, mikä kertoo siitä, että energiatehokkuutta pystytään parantamaan tällä investoinnilla merkittävästi.

Järjestelmän on toimittanut kotimainen Calefa Oy. Hankkeelle on saatu energiatukea Business Finlandilta.

Tornion Voima mukana Energiatehokkuussopimukset-ohjelmassa

Tornion Voima on ollut mukana valtakunnallisessa Energiatehokkuussopimukset-ohjelmassa jo vuodesta 2010. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

”Energiatehokkuussopimukset-ohjelma ohjaa meitä aktiivisesti hakemaan toiminnassamme kohteita energiatehokkuuden parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä me parannamme voimalaitoksen hyötysuhdetta mikä näkyy päästöjen vähentymisenä ja kustannussäästöinä. Investointi lämpöpumpputeknologiaan on jälleen yksi erinomainen lisä sopimusohjelmaamme”, sanoo Aki Hakulinen.

Lisätietoja: Tornion Voima Oy:n toimitusjohtaja, Aki Hakulinen p. 050 386 2602