Tornion Voiman sähkökattila valmistui

Tornion Röyttään rakennettu sähkökattila on otettu käyttöön. Sähkökattilan avulla tuotetaan prosessihöyryä ja kaukolämpöä Outokummun sekä Tornion kaupungin tarpeisiin. Uuden sähkökattilan myötä Tornion Voiman emoyhtiö EPV Energia kasvattaa strategiansa mukaisesti päästöttömien ja joustavien energiamuotojensa osuutta kokonaistuotannossaan.

Tornion Voiman sähkökattila on käyttöönotettu maalis-huhtikuussa Tornion Röyttässä. Sähkökattila sijaitsee Outokummun tehdasalueella sille rakennetussa uudisrakennuksessa. Kyseessä on samalla viides EPV Energian sähkökattila. EPV:llä on entuudestaan kolme sähkökattilaa Vaasassa ja yksi Seinäjoella.

Tornion Voiman toimitusjohtaja Aki Hakulinen sanoo sähkökattilan vahvistavan Tornion Voiman energiantuotantoa tuomalla tähän yhden elementin lisää. Sähkökattilan teho on 40 MW, ja sillä tuotetaan prosessihöyryä sekä kaukolämpöä.

Tuotettu prosessihöyry menee käyttöön Outokummun terästehtaalle. Sen sijaan kaukolämpöä käytetään Tornion kaupungin ja Outokummun lämmittämiseen, Hakulinen taustoittaa. 

Uudella sähkökattilalla pystytään tuottamaan kustannusten näkökulmasta edullisempaa prosessihöyryä ja kaukolämpöä kuin polttavalla teknologialla. Samalla myös energiantuotannossa syntyvät ilmastopäästöt vähenevät. Näin ollen Tornion Voiman sähkökattila tukee EPV Energian Uuden Sähkön vallankumousstrategiaa ja lupausta päästöttömästä sekä joustavasta energiantuotannosta ja kulutuksesta. Sähkökattilalla on merkittävä osansa myös tuotetun sähkön ja lämmön varastoinnissa.

Miten sähkökattila toimii?

Uuden sähkökattilan korkeus on 10 metriä ja lieriön halkaisija on noin 3 metriä. Sähkökattilajärjestelmään kuuluu komponentteina itse sähkökattilan ohella syöttövesisäiliö, putkistoa ja venttiileitä. Näiden lisäksi järjestelmään sisältyy sähkölaitteita sekä automaatiota. Hakulinen kuvailee sähkökattilan käyttöä helpoksi ja nopeaksi.

Elektrodikattilassa kuumennetaan vettä, josta syntyy höyryä. Höyry on kylläistä ja lämpötilaltaan noin 170-asteista. Tuotettu höyry jaetaan tarvittaessa 5:een ja 8:aan baariin reduktioasemilla. Tämän jälkeen höyry johdetaan Outokummulle heidän käyttöönsä. Syntynyt höyry voidaan johtaa myös kaukolämmön vaihtimeen, jolla tuotetaan kaukolämpöä, Hakulinen kertoo.

Sähkökattila toimii pääosin automaation avulla. Järjestelmä edellyttää käynnistyksen ohella säännöllistä seurantaa.

Lisätietoja: Aki Hakulinen, Tornion Voiman toimitusjohtaja, 050 3862602